FANUC, MITSHUBISI, SIEMENS, HEINDENHEIN, FAGOR, ECS, MAHO, HUNOR

 

Posljednji oglasi

 • Operativni rad na CNC alatnim strojevima (tokarenje ili glodanje) CNC operater
  Operativni rad na CNC alatnim strojevima (tokarenje ili glodanje) CNC operater
  Cijena € : na upit
  CNC operater Zagreb (Zagreb, Grad) 12.12.2020
  1. PRAKTIČAN RAD NA STROJU 1.1 Osnovni tehnički podaci o stroju1.2 Upravljačka jedinica - funkcijske tipke1.3 Uključivanje stroja – alignacija osi1.4 Modovi rada REF, JOG, MDI, EDIT, AUTO, DNC, MEM1.5 Prednamještanje nul točke W (pohranjivanje podata...
 • Programiranje CNC alatnih strojeva – tokarenje CNC programer
  Programiranje CNC alatnih strojeva – tokarenje CNC programer
  Cijena € : na upit
  CNC programer tokarenje Zagreb (Zagreb, Grad) 12.12.2020
  1. UVOD 1.1 Povijesni razvoj CNC strojeva1.2 Upravljačka jedinica1.3 Osnovni dijelovi i uređaji stroja – princip rada1.4 Posmični motori1.5 Kuglično navojno vreteno 2. TEHNOLOGIJA – OSNOVE 2.1 CNC tehnološka dokumentacija2.2 Režimi obrade – brzina re...
 • Programiranje CNC alatnih strojeva – Glodanje CNC programer
  Programiranje CNC alatnih strojeva – Glodanje CNC programer
  Cijena € : na upit
  CNC programer, glodanje Zagreb (Zagreb, Grad) 12.12.2020
  1. UVOD 1.1 Povijesni razvoj CNC strojeva1.2 Upravljačka jedinica1.3 Osnovni dijelovi i uređaji stroja – princip rada1.4 Posmični motori1.5 Kuglično navojno vreteno 2. TEHNOLOGIJA – OSNOVE 2.1 CNC tehnološka dokumentacija2.2 Režimi obrade – brzina re...
 • Programiranje CNC alatnih strojeva pomoću računala - CAD/CAM programer
  Programiranje CNC alatnih strojeva pomoću računala - CAD/CAM programer
  Cijena € : na upit
  CAD CAM programer Zagreb (Zagreb, Grad) 12.12.2020
  1. Definiranje tehnologije i putanje alata pomoću računala2. Generiranje CNC programa u NC kodu3. Distribucija CNC programa u upravljačku jedinicu stroja - DNC4. Prednamještanje alata i nul točke W5. Izrada dijela   Za praktičan rad koriste se CNC al...

NA GLAVNU STRANICU