Kategorije

***

 • Operativni rad na CNC alatnim strojevima (tokarenje ili glodanje) CNC operater

  Operativni rad na CNC alatnim strojevima (tokarenje ili glodanje) CNC operater

  Operater CNC Zagreb (Grad Zagreb) 17.09.2019

  1. PRAKTIČAN RAD NA STROJU 1.1 Osnovni tehnički podaci o stroju 1.2 Upravljačka jedinica - funkcijske tipke 1.3 Uključivanje stroja – alignacija osi 1.4 Modovi rada REF, JOG, MDI, EDIT, AUTO, DNC, MEM 1.5 Prednamještanje nul točke W (pohranjivanje po...

 • Programiranje CNC alatnih strojeva – GLODANJE CNC programer

  Programiranje CNC alatnih strojeva – GLODANJE CNC programer

  CNC programer glodanje Zagreb (Grad Zagreb) 17.09.2019

  1. UVOD 1.1 Povijesni razvoj CNC strojeva 1.2 Upravljačka jedinica 1.3 Osnovni dijelovi i uređaji stroja – princip rada 1.4 Posmični motori 1.5 Kuglično navojno vreteno 2. TEHNOLOGIJA – OSNOVE 2.1 CNC tehnološka dokumentacija 2.2 Režimi obrade – brzi...

 • Programiranje CNC alatnih strojeva – TOKARENJE CNC programer

  Programiranje CNC alatnih strojeva – TOKARENJE CNC programer

  CNC programer tokarenje Zagreb (Grad Zagreb) 17.09.2019

  1. UVOD 1.1 Povijesni razvoj CNC strojeva 1.2 Upravljačka jedinica 1.3 Osnovni dijelovi i uređaji stroja – princip rada 1.4 Posmični motori 1.5 Kuglično navojno vreteno 2. TEHNOLOGIJA – OSNOVE 2.1 CNC tehnološka dokumentacija 2.2 Režimi obrade – brzi...

 • Programiranje CNC alatnih strojeva pomoću računala - CAD/CAM programer

  Programiranje CNC alatnih strojeva pomoću računala - CAD/CAM programer

  CAD / CAM programer Zagreb (Grad Zagreb) 16.09.2019

  1. Definiranje tehnologije i putanje alata pomoću računala 2. Generiranje CNC programa u NC kodu 3. Distribucija CNC programa u upravljačku jedinicu stroja - DNC 4. Prednamještanje alata i nul točke W 5. Izrada dijela Za praktičan rad koriste se CNC ...

Traženo na > CNC seminari - tečaj za alatne strojeve <

IDI NA POČETNU STRANICU

Na vezi = 1 Danas = 1 Jučer = 12